Klasse A (Tung motorsykkel)

Gjelder føring av motorsykkel (med eller uten sidevogn) uten begrensning på motorsykkelens effekt. Minstealder - Direkte erverv - minstealderen er 24 år. - Trinnvis erverv - minstealderen er 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2. Klasse A gir førerettighet også for: - moped. - snøscooter med eller uten tilhengersledes hvis førerkortet er utstedt før 1. juli 2006. - tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking. - 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW. Minstealderen for denne rettighet er 21 år for de som har klasse A. Har du - - - - klasse A1 eller A2, er høyeste effekt 15 kW for 3-hjuls motorsykkel uansett hvor gammel du er. Overgangsregler: Hvis du før 19. januar 2013 har gjennomført hele eller deler av den obligatoriske opplæringen i klasse A, men ikke bestått førerprøven, er ikke den obligatoriske opplæringen i klasse A gjennomført forgjeves. Den obligatoriske opplæringen du har gjennomgått, vil gjelde også i 2013 og senere. Avhengig av hvor gammel du da er, kan du fullføre opplæringen og kjøre opp i klasse A2 eller A. Har du gjennomført obligatorisk opplæring i klasse A før 19. januar 2013, men er så ung at du heller ikke i 2013 vil være gammel nok (24 år) til å kjøre opp i denne klassen? Da får du den gjennomførte opplæringen godkjent som obligatorisk opplæring i klasse A2.

Klasse A1 (Lett motorsykkel)

Denne klassen gjelder føring av lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW og forholdet mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg. Minstealder for klasse A1 er 16 år. Klasse A1 gir førerrettighet også for: - moped - snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis førerkortet er utstedt før 1. juli 2006 - trehjuls motorsykkel med effekt på høyst 15 kW - såkalt "mopedbil". For mopedbil med egenvekt over 150 kg må fører ha fylt 18 år. Ved utskiftning videreføres rettighetene med påføring av klasse AM og eventuelt S. For krav til opplæring og prøve, se sidene om føreropplæring. Rett til å føre moped via erverv av klasse A1 Klasse A1 som førerkortklasse ble innført 1. januar 1997. På den tid var moped fritatt fra førerkortplikten, men fra fylte 16 til fylte 20 år, måtte fører ta obligatorisk opplæring og få utstedt mopedførerbevis. Fra 1. mars 2003 gav erverv av klasse A1 samtidig rett til å kjøre alle typer moped, men fører måtte ha fylt 18 år for kjøring av 3-hjuls eller 4-hjuls moped. Fra 1. mars 2004 gav klasse A1 fortsatt rett til å kjøre alle typer moped, men fører måtte ha fylt 18 år hvis 3-hjuls eller 4-hjuls moped hadde egenvekt over 150 kg. Fra 19. januar 2013 gir klasse A1 fortsatt rett til å kjøre alle typer moped, men fører må ha fylt 18 år hvis 3-hjuls eller 4-hjuls moped har egenvekt over 150 kg. I perioden 11. august til 5. desember 2013 lå det dessverre feil informasjon på denne nettsiden om alderskravet for mopedbil. Det sto da at førerrett i førerkortklasse A1 ga mulighet for å kjøre tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) over 150 kg. Alderskravet for A1 er 16 år, og det kunne derfor oppfattes som om at 16-åringer kan kjøre tre- og firehjuls moped over 150 kg. Alderskravet er, og har alltid vært, 18 år for disse kjøretøyene. Forskriften har hele tiden ligget uforandret på Lovdata (lovdata.no). Vi beklager derfor at våre nettsider ikke har samsvart med forskriften.

Klasse A2 (mellomtung motorsykkel)

Fra 19. januar 2013 ble klasse A2 innført som ny førerkortklasse for motorsykkel. Klassen gjelder føring av mellomtung motorsykkel (høyest effekt 35 kW og forholdet effekt/egenvekt høyst 0,2 kW/kg - og motorsykkelen må ikke være "nedtrimmet" til mer enn halvparten av opprinnelig effekt) med eller uten sidevogn. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Minstealderen for klasse A2 er 18 år. Ønsker man å utvide til klasse A, må obligatorisk kurs eller prøve gjennomføres først. Overgangsregler Tidligere ble klasse A begrenset til føring av «mellomtung motorsykkel» for personer under 21 år. Begrensningen fall bort av seg selv når føreren fylte 21 år eller hadde fått 2 års kjøreerfaring. Definisjonen av «mellomtung motorsykkel» var tidligere høyeste effekt 25 kW, forholdet effekt/vekt høyst 0,16 kW/kg og motorvognen ikke definert som lett motorsykkel. Fra 19. januar 2013 falt den gamle definisjonen av «mellomtung motorsykkel» bort, og aktuelle personer kan kjøre motorsykkel etter kriteriene for klasse A2 for å kvalifisere seg for klasse A. Klasse A2 gir førerrettighet også for: - moped - tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking - 3-hjuls motorsykkel med effekt høyst 15 kW