OPPLÆRINGSPLAN
PER
KLASSE

TRINN 1

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal eleven utvikle en grunnleggende forståelse for hva kjøring i trafikk innebærer.

Mål for trinn 1 
Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.
Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Opplæringen i trinn 1 er obligatorisk.
Kurset er felles for alle førerkortklasser og er grunnlaget for videre opplæring og vilkår for å kunne øvingskjøre.
Målene er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet.

Førstehjelpskurset holdes i sammenheng med trafikalt grunnkurs, men har åpning for å melde seg på kun førstehjelp.

Kurset har trafikalt fokus og tar for seg temaene:
Plikter ved trafikkuhell, tiltak ved trafikkulykke
samt grunnleggende førstehjelp ved trafikkulykker.

Trafikant i mørket, er et kurs som gjennomføres i vinterhalvåret.
Kurset inneholder klasseromsteori, praktiske øvelser samt demonstrasjon.
Kurset har et variert innhold med tanke på risikofaktorer ved å ferdes i mørket

OPPLÆRINGPLAN / KLASSE

Trinnmål, kursmål, delmål og aktuelt innhold i klasse B

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
2.1 Førerkort og trafikkopplæring
2.2 Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
2.3 Eiers og brukers ansvar
2.4 Kjøring med tilhenger
2.5 Menneskets kapasitet og trafikkens krav
2.6 Gjøre klar for kjøring
2.7 Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng
2.8 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
2.9 Sikkerhetskontroll
2.10 Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinn 3 Trafikal del
3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen regulering
3.3 Atferd i trafikken
3.4 Informasjonsinnhenting
3.5 Kjøring i bolig, tettsteds- og bymiljø
3.6 Kjøring i landevegsmiljø
3.7 Kjøring i kø, i tunnel og i mørket
3.8 Sikker samhandling
3.9 Trinnvurdering jf. § 7-5
3.10 Sikkerhetskurs på øvingsbane

Trinn 4 Avsluttende opplæring
4.1 Sikkerhetskurs på veg
4.2 Tilstrekkelig øving

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 
2.1 Kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger 
2.2 Grunnleggende kunnskap om lastsikring 
2.3 Til- og frakopling av tilhenger og sikkerhetskontroll
2.4 Plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøring i mot- og utforbakke
2.5 Rygging
2.6 Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinn 3 Trafikal del
3.1 Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
3.2 Tydelig, sikker og effektiv kjøring i variert terreng
3.3 Snuing og bruk av medhjelper
3.4 Selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø på en måte som gir god
samhandling og er økonomisk og miljøvennlig
3.5 Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinn 4 Avsluttende opplæring 
4.1 Kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T
4.2 Sikkerhetskurs på veg – klassene B kode 96 og BE
4.3 Tilstrekkelig øving

Trinnmål, kursmål, delmål og aktuelt innhold klasse A

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
2.1 Grunnkurs klasse A1, A2 og A
2.2 Grunnleggende praktisk opplæring
2.3 Trinnvurdering, jf. § 7-5

Trinn 3 Trafikal del
3.1 Individuell trafikal opplæring
3.2 Sikkerhetskurs i trafikk
3.3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A2 og A
3.4 Trinnvurdering, jf. §7-5

Trinn 4 Avsluttende opplæring
4.1 Sikkerhetskurs på veg
4.2 Tilstrekkelig øving

Utvidelse av førerett
Obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse A2 til A
Utvidelseskurset er på minst 7 timer hvorav minst 4 timer er praktisk øving.
Minst 2 timer benyttes tilbevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering.
Utvidelse fra A1 til A gjøres med obligatorisk opplæring og førerprøve.

Trinnmål, kursmål, delmål og aktuelt innhold klasse A1

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 
2.1 Grunnkurs klasse A1, A2 og A
2.2 Grunnleggende praktisk opplæring
2.3 Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinn 3 Trafikal del 
3.1 Individuell trafikal opplæring
3.2 Sikkerhetskurs i trafikk
3.3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A2 og A
3.4 Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinn 4 Avsluttende opplæring 
4.1 Sikkerhetskurs på veg
4.2 Tilstrekkelig øving

Trinnmål, kursmål, delmål og aktuelt innhold klasse A2

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
2.1 Grunnkurs klasse A1, A2 og A
2.2 Grunnleggende praktisk opplæring
2.3 Trinnvurdering, jf. § 7-5

Trinn 3 Trafikal del
3.1 Individuell trafikal opplæring
3.2 Sikkerhetskurs i trafikk
3.3 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A2 og A
3.4 Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinn 4 Avsluttende opplæring 
4.1 Sikkerhetskurs på veg
4.2 Tilstrekkelig øving

Utvidelse av førerretten fra A1 til A2 
1 Obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse A1 til A2
1.1 Egen kjøredyktighet
1.2 Begrepet sikkerhet
1.3 Kjøring med tyngre motorsykkel
1.4 Tekniske kjøreferdigheter
2 Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk – klasse A2 og A
3 Sikkerhetskurs på veg klasse A2

Trinnmål, kursmål, delmål og aktuelt innhold klasse AM146

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
2.1 Grunnkurs klasse AM146
2.2 Individuell grunnleggende praktisk opplæring
2.3 Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinn 3 Trafikal del
3.1 Individuell trafikal opplæring
3.2 Sikkerhetskurs i trafikk
3.3 Trinnvurdering jf. § 7-5

Trinn 4 Avsluttende opplæring
4.1 Obligatorisk sikkerhetskurs på veg for klasse AM146
4.2 Tilstrekkelig øving

Les mer